Conceptualització i disseny del nou portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona

Conceptualització i disseny del nou portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona

D'acord amb les obligacions que genera la nova llei respecte al Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l'Ajuntament de Barcelona ens va encarregar conceptualitzar i dissenyar un nou model de relació ciutadana amb els tràmits del propi ajuntament. Per a això, Optimyzet va plantejar una sèrie de línies estratègiques amb la finalitat d'aconseguir aquest objectiu.

DEFINICIÓ I ABAST DEL NOU MODEL

Aquesta va ser la primera fase del projecte on vam definir el punt de partida analitzant el context tant intern com extern. Vam realitzar un estudi del model actual prenent els requisits necessaris per a després poder definir l'estratègia del nou model.

Analitzant el context

L'objectiu d'aquest anàlisi va ser l'extracció de bones pràctiques i experiències existents a partir de referents, així com l'anàlisi del portal actual, amb la finalitat de definir i plantejar una base sòlida que ens permetés traslladar-la a l'estratègia i el disseny del nou portal.

Estudi del model actual

Vam realitzar entrevistes i workshops amb usuaris, així com amb els principals stakeholders, en les quals vam poder descobrir l'abast de les principals problemàtiques en l'actual plataforma, a l'hora de realitzar un tràmit. Això ens va permetre analitzar i albirar els aspectes a millorar del model actual.

DEFININT L'ESTRATÈGIA DEL NOU MODEL

Vam realitzar dues sessions de co-creació amb diferents responsables de l'ajuntament on se'ls va proposar realitzar una sèrie de tasques/exercicis que ens ajudessin a definir la relació de l'usuari amb el nou model, les conclusions de la nova arquitectura i navegació, a més de validar totes les decisions que es prenguessin respecte a la nova estratègia.

Un plantejament conceptual amb l'objectiu de simplificar i agilitzar els tràmits

En aquest cas el púbic objectiu era tota la ciutadania, per tant el repte consistia a realitzar un disseny conceptual que simplifiqués al màxim la realització de tràmits. Es va realitzar sota la premissa All First, conceptualitzant tots els breakpoints en paral·lel i posant especial atenció en els dispositius mobile. Per als tràmits es va conceptualitzar una estructura prou flexible per a donar cabuda a totes les possibles casuístiques existents.

Disseny coherent i actualitzat

A nivell de línia gràfica es va plantejar un disseny on predominés el pes dels blancs i els tons neutres, que combinats amb elements i matisos de color, ens oferia, a part de simplicitat, claredat i elegància, aquest punt de frescor acompanyat d'un contingut ben estructurat i fàcil d'entendre. També es va tenir en compte les pautes de l'actual guia d'estil per a poder obtenir una perfecta convivència amb la resta de webs de l'Ajuntament de Barcelona.