Definició estratègica i disseny del sites de Transports d’Oci de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB)

Definició estratègica i disseny del sites de Transports d’Oci de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB)

Vam dur a terme la definició estratègica dels sites de Transports d’Oci de TMB, treballant amb l’equip els customer journey dels usuaris en base a les 5 fases del viatge de Google. A partir de l’estratègia definida, es va dur a terme el disseny conceptual i visual dels tres sites principals, amb un disseny inspirador que convida a somiar amb viatjar a Barcelona.


ANÀLISI DE L’ECOSISTEMA DIGITAL DE TMB

Com a punt de partida, vam dur a terme l’anàlisi de l’escosistema digital de TMB, fent especial focus en els sites de Transports d’Oci que en aquell moment disponia el client. A nivell d’ecosistema, era especialment important que l’usuari pogués navegar entre sites sense perdre’s, generant sinergies entre TMB i els sites de Transports d’Oci, amb l’objectiu clar d’emfatitzar la venda creuada de productes i posicionar la marca TMB com la de transports d’oci oficial de la ciutat de Barcelona.

ANÀLISI DEL CONTEX EXTERN

Havíem d’arribar a tots els públics objectius de Transports d’Oci i entendre les seves variables de comportament segons el tipus de viatge que realitzessin, tenint en compte, a més, que ens vam trobar amb públic internacional amb unes variables concretes pel tipus de viatge que realitzen però també amb públic intern interessat en conèixer més i millor els racons del seu propi país.

LES FASES DEL VIATGE I EL CUSTOMER JOURNEY

Ens vam basar en les fases del viatge de Google per construir els customer journey dels usuaris, localitzant tots els touch points a cada fase ‘somiar, planificar, reservar, viatjar i compartir’ de manera que ens ajudés a prendre les millors decisions a nivell tant de la nova estratègia digital dels sites, com del nou plantejament conceptual i visual dels mateixos.

DEFINICIÓ DE LA NOVA ESTRATÈGIA DIGITAL

Vam treballar amb el client en la nova estratègia digital que havia de sustentar la presència dels nous sites de ‘Barcelona Bus Turístic’, ‘Catalunya Bus Turístic’ i ‘Telefèric de Montjuïc’, bolcant totes les sinergies que haurien de generar-se tant entre els propis sites, com en xarxes socials o agregadors del sector turístic.

UN PLANTEJAMENT CONCEPTUAL ENFOCAT A LA CONVERSIÓ I EL CONTEXT MULTIDISPOSITIU

El plantejament conceptual havia de donar com a resultat un site clarament enfocat a la conversió, però amb un gran vessant inspirador on l’usuari pogués consultar el seu destí i visualitzar totes les opcions de les quals disposa per a la seva visita a la ciutat.

UN DISSENY VISUAL INSPIRADOR I BRILLANT, COM LA CIUTAT DE BARCELONA

Vam dur a terme el disseny visual i la maquetació dels tres nous sites, treballant un plantejament visual potent, carregat de color i recursos gràfics molt remarcats per tal de personalitzar amb molt caràcter els sites, donant especial força a les imatges, que havien de ser inspiradores i convidar al turista a somiar amb viatjar a Barcelona.