BBVA Link, la manera més simple i segura d’enviar i rebre diners

BBVA Link, la manera més simple i segura d’enviar i rebre diners

Vam conceptualitzar i dissenyar la nova plataforma BBVA Link, el primer compte a la vista basat en Facebook que permet l'enviament i recepció de diners de forma molt senzilla. Vam treballar en un disseny multiplataforma, tenint en compte tant les aplicacions natives per a mòbil com l'accés a nivell desktop des de Facebook.

Definició funcional i fluxos de navegació

Vam treballar els fluxos de la plataforma per traçar els recorreguts dels usuaris i sobre la base dels mateixos es va plantejar la definició conceptual tant per mobile, tenint en compte les característiques específiques dels diferents sistemes operatius als quals havíem de donar suport, com per a desktop, plantejant la plataforma com una aplicació integrada dins del context de Facebook.

Un disseny per a BBVA que fugís del corporatiu

Vam treballar el disseny gràfic de l'aplicació basant-nos en les línies bàsiques de disseny definides per BBVA però donant lloc a un disseny nou, fresc i minimalista. Vam voler donar a l'aplicació un aire diferent de les aplicacions transaccionals de BBVA, ja que es tractava d'un producte molt diferent de la resta de productes de BBVA i de qualsevol producte del sector bancari.

Definició gràfica per Android

Per al disseny sobre plataforma iOS es va treballar tenint en compte els estàndards UI de iOS sobre la base dels 'iOS Human Interfícies Guidelines', de manera que el disseny fos consistent amb els controls estàndards definits per iOS pel que fa a botons, icones, navegació, etc.

Definició gràfica per iOS

Per al disseny sobre plataforma iOS es va treballar tenint en compte els estàndards UI de iOS sobre la base dels 'iOS Human Interfícies Guidelines', de manera que el disseny fos consistent amb els controls estàndards definits per iOS pel que fa a botons, icones, navegació, etc.

L'èxit de BBVA LINK

La clau de l'èxit d'aquest projecte radica en la simplicitat i en oferir als usuaris de BBVA una nova plataforma de banca digital que permet enviar i rebre diners de forma simple a través de Facebook en només tres passos, amb total seguretat i sense cost per als usuaris.