Disseny d’una interfície innovadora per augmentar visibilitat internacional

Disseny d’una interfície innovadora per augmentar visibilitat internacional

El projecte de VIU ens va permetre fusionar els valors de proximitat de la institució amb el posicionament tecnològic, innovant en la manera de fer sentir a l'usuari part d'aquest futur formatiu. Apostem per un projecte multidispositiu orientat sempre a la conversió i un visual potent que cridés a l'usuari a navegar per ell.

ANÀLISI DE BONES PRÀCTIQUES PER ACONSEGUIR UNA BASE SÒLIDA I DIFERENCIAL

Amb la finalitat de tenir una base sòlida que ens permetés decidir sobre les possibles aplicacions en el context del redisseny de la nova web de VIU, vam dur a terme un benchmark de bones pràctiques i experiències existents a la xarxa. Per aquest anàlisi vam tenir en compte tots aquells referents que destacaven en formació online, però concretament en el tractament de continguts clau i en la forma de mostrar la informació. A més, aquest anàlisi ens va ajudar a anar més enllà a nivell gràfic i a innovar en noves formes de visualitzar la informació.

LA INNOVACIÓ Al SERVEI DE LA INFORMACIÓ

A la VIU necessitaven ampliar la seva visibilitat internacional, per això, durant les sessions de co-creació es va treballar conjuntament sobre el concepte d'innovació. Primer es va definir l'arquitectura de la informació amb la finalitat de dibuixar una base sòlida, d'on baixaria tota l'oferta formativa. I a més, com des de VIU tenien la necessitat de millorar el posicionament tecnològic, vam veure que era essencial que també els elements d'interacció i navegació inspiressin innovació.

EQUILIBRI ENTRE EL VALOR INSTITUCIONAL I LA CONVERSIÓ

Vam treballar el disseny conceptual del site enfocant-nos d'una banda a transmetre la proximitat que desprèn la VIU, emfatitzant el seu missatge institucional en cadascun dels blocs del site, i d'altra banda, enfocant-nos a la conversió i a la captació de leads. El resultat havia de ser un equililbri perfecte entre els dos conceptes, perquè a mesura que navegaves pel site, descobrissis tota l'oferta formativa, i aquesta et transmetés que darrere dels programes educatius hi havia una raó de pertànyer i formar part d'una institució com la VIU. A cada moment, pensant en el futur de l'usuari com a futur global.

UN DISSENY MULTIDISPOSTIU QUE INSPIRA INNOVACIÓ

Tot el disseny es va plantejar sobre la base de reponsive design, la qual cosa ens va portar a conceptualitzar tot el projecte des d'un punt de vista transversal. Havíem de fer que l'usuari es sentís inspirat per la innovació del site tant navegant en desktop, tablet o mobile. Era clau que cada element s'adaptés a cada dispositiu sense variar massa per mantenir un fil conductor.

UN VISUAL QUE ET TRANSPORTA

Des del principi sabíem que havia de ser un disseny original i que cridés a navegar per ell. I no solament amb els colors vius, sinó també per tots els elements que aconsegueixen transportar a l'usuari cap al futur i el conviden a formar part d'ell. A formar part de la VIU.