EduCaixa, una nova plataforma educativa de referència

EduCaixa, una nova plataforma educativa de referència

Se'ns ofereix el repte de convertir EduCaixa en un referent educatiu amb l'objectiu de crear una plataforma que no només sigui una font de recursos, sinó també que es vegi com una “Web Open” on els usuaris puguin interactuar, que els docents no només siguin consumidors de continguts i recursos, sinó que al seu torn puguin enriquir-los afegint valor als recursos oferts per EduCaixa.

Anàlisi de la competència

Vam realitzar un complet benchmark de referents amb l'objectiu d'avaluar la situació del sector de recursos educatius, posant especial èmfasi en la detecció de bones pràctiques i funcionalitats rellevants. Això ens va permetre plantejar possibles aplicacions en el context del redisseny de la plataforma EduCaixa i les necessitats de comunicació amb els seus públics objectius.

CONEIXENT ELS PÚBLICS OBJECTIUS

Conèixer el púbic al qual va destinada la plataforma és bàsic per a garantir l'èxit d'aquesta. Amb aquest objectiu vam realitzar una sèrie d'entrevistes a docents, directors de centre i pares de l'AMPA, la qual cosa ens va permetre saber quin tipus d'informació interessava a cada perfil i com solia obtenir-la. Vam detectar les frustracions i necessitats no cobertes, la qual cosa ens va permetre plantejar nous continguts i funcionalitats.

Co-creant per a obtenir un portal més innovador

Vam dinamitzar dues sessions de co-creació amb els principals agents implicats en el projecte amb la finalitat d'alinear tots els punts de vista. Vam generar persones, mapes d'empatia i customer journeys que ens ajudessin en la presa de decisions. En aquestes sessions es van treballar els objectius de la nova plataforma, el model de negoci, els continguts que havien de conformar el portal i l'arquitectura que s'havia d'implementar.

Disseny conceptual enfocat a la cerca de continguts

El disseny conceptual es va treballar sota la premissa d'agilitzar les cerques dels usuaris, permetent personalitzar els continguts en usuaris recurrents mostrant allò que els és més afí als seus interessos. També es va treballar l'àrea privada de la plataforma, com a repositori de continguts i materials que s'utilitzaven de forma periòdica.

UN SISTEMA DE DISSENY FRESC I ATRACTIU

El disseny visual havia de ser modern però alhora dotar de cert rigor i fiabilitat als continguts. Per a això es va treballar un sistema de disseny racional, escalable i jerarquitzat però alhora pròxim i atractiu. El resultat és una web fresca que convida a l'usuari a descobrir recursos, materials i evidències científiques.