Estudi d’usuaris aplicant tècniques de neuromarketing per evaluar l’experiència del e-commerce de Pull&Bear.

Estudi d’usuaris aplicant tècniques de neuromarketing per evaluar l’experiència del e-commerce de Pull&Bear.

Vam evaluar l'experiència d'usuari del nou e-commerce de Pull&Bear realitzant un estudi amb usuaris en context multidispositiu i incorporant una capa addicional d'informació basada en l'anàlisi de l'experiència emocional utilitzant tècniques de neuromarketing.

DEFININT LA METODOLOGIA DE TREBALL SOBRE LA BASE DELS OBJECTIUS DE L'ESTUDI

L'objectiu principal de l'estudi consistia en evaluar l'experiència d'usuari del site per detectar els possibles punts crítics o àrees de millora. Amb aquesta finalitat vam incorporar a la nostra metodologia tècniques de neuromarketing que enriquissin els resultats de la investigació i ens permetessin descobrir informació que d'una altra manera estaria fora del nostre abast. Es va analitzar la interacció dels usuaris, el moviment ocular, l'activació i els impactes emocionals així com les seves opinions verbalitzades sobre els continguts. 

SIMULANT UN PROCÉS DE COMPRA REAL

Es va prendre com a mostra per a l'estudi usuaris de diferents edats i sexes amb la finalitat d'obtenir dades representatives del públic objectiu de Pull&Bear. Perquè l'experiència fos el més similar a una situació d'ús real, els usuaris van dur a terme tasques agrupades en escenaris dissenyats per simular un procés de navegació natural i un procés de compra complet. D'aquesta manera els usuaris van poder realitzar el procés íntegrament i vam poder anailtzar accions post-venda.

INCORPORANT TÈCNIQUES DE NEUROMARKETING A l'ANÀLISI D'ESTILISMES, LOOKS I MODELS

Pull&Bear tenia interés en conèixer quin era l'opinió dels sues usuaris sobre temes com els estilismes dels sues looks o el físic dels seus models. Més enllà d'entrevistar als usuaris sobre aquests temes, vam decidir realitzar també un estudi d'imatges utilitzant un EyeTracker i un anell biomètric per poder captar el moviment ocular, la freqüència cardíaca i la conductivitat de la pell dels usuaris mentre visualitzaven imatges de Pull&Bear i d'altres marques de la competència. Aquestes dades ens van permetre generar mapes de calor, descobrir patrons visuals comuns, detectar elements que distreien l'atenció del producte vs elements que la potenciaven, detectar l'activació emocional produïda per cada imatge i establir una comparativa amb les marques de la competència.

ANALIZANT ELS COMPORTAMENTS ENTRE DISPOSITIUS

Tenint en compte el creixent ús de dispositius mòbils per a la compra i la franja d'edat dels usuaris de Pull&Bear, l'anàlisi sobre dispositiu mobile va ser clau per garantir que l'experiència d'usuari en utilitzar la interfície era transparent, que els fluxos de compra eren clars i orientats a la conversió.

CONSTRUINT LES CONCLUSIONS

En finalitzar l'estudi disposàvem de totes les eines per poder recomanar a Pull&Bear les accions a realitzar per millorar la seva estratègia de CRO. En aquest sentit ens vam recolzar tant en les conclusions extretes a nivell d'ús de la interfície, com en les evidències que ens va facilitar la capa de Neuromarketing; evaluant l'impacte emocional, l'engagement i l'atenció o frustació durant la navegació.

PROPOSANT SOLUCIONS I UN ROAD MAP PERSONALITZAT

El nostre informe de conclusions s'orienta d'una banda a la descripció de les problemàtiques detectades i per un altre, a facilitar al client un road map detallat que li serveixi com a eina per poder avançar i prendre decisions sobre les possibles millores a implementar en el seu e-commerce, prioritzant aquelles que tenen major impacte sobre la captació de leads i la conversió.