Eurofred Business Portal, el nou portal B2B d’Eurofred per a professionals

Eurofred Business Portal, el nou portal B2B d’Eurofred per a professionals

Vam dur a terme la definició estratègica, conceptualització i disseny del nou portal digital d'Eurofred per a professionals del sector de la climatització i sector Horeca. Una plataforma pionera que ofereix una solució 360º perquè els professionals puguin preparar fàcilment els seus projectes, amb accés a tota la informació i les eines necessàries per a facilitar-los el seu treball dia a dia.

Anàlisi de context com a punt de partida

Inicialment es va aprofundir en els objectius i requisits que tenia EUROFRED, atès que es tractava de definir un projecte innovador en el sector que buscava no només ser un e-commerce, sinó també ser el punt de referència dels professionals per a accedir a la informació dels productes i per a realitzar les gestions del seu dia a dia. L'anàlisi en profunditat del context intern, així com de les millors pràctiques tant dins del sector com fora d'aquest, es van convertir en la base per a començar a donar-li forma al projecte.

L'usuari, el centre de la presa de decisions

Es van entrevistar professionals del sector de la climatització i sector Horeca, així com a comercials d'EUROFRED en contacte directe amb aquests. Conèixer als públics objectius del nou business portal ens va permetre entendre els seus patrons de comportament en relació a la compra de productes i a la gestió dels seus propis clients; determinar el valor que donaven a la proposta de valor que es plantejava amb el nou portal; així com identificar les seves expectatives i necessitats. 

La importància del Customer Journey

La formalització de tota la informació obtinguda en l'estudi d'usuaris en Persones i mapes d'empatia, va agilitar l'anàlisi del Customer Journey, la identificació dels principals touchpoints dels professionals amb EUROFRED i en conseqüència la detecció de totes les oportunitats que tenia el nou business portal per a millorar l'experiència dels clients en cadascuna de les etapes que constitueixen el seu dia a dia.

Co-crear amb el client, la clau per a donar forma al nou business portal

Les sessions de co-creació amb client van permetre treballar de forma conjunta en la definició del Business Model Canvas del nou portal, a partir del qual es va avançar en la definició de tots els elements clau del projecte. Mitjançant metodologies de design thinking i service design, es va treballar amb els equips responsables de les diferents àrees d'EUROFRED relacionades amb el projecte per a definir tant els aspectes tècnics i operacionals, com l'estructura, la funcionalitat, el contingut i la línia gràfica del nou business portal.

Una arquitectura enfocada als professionals

Es va definir l'arquitectura de continguts del portal prenent com a base els requisits d'EUROFRED, la complexitat que suposava cadascuna de les línies de negoci i la pròpia jerarquia de cadascuna de les marques, així com les necessitats que s'havien identificat en l'estudi d'usuaris. L'equilibri de tot això va permetre que a posteriori la navegació i l'accés tant a productes com a continguts associats, respongués de forma òptima al model mental dels professionals del sector.

La definició funcional, la base del desenvolupament

En paral·lel, la descripció de les entitats, les funcionalitats, els perfils existents i les accions associades, així com els diferents casos d'ús, van consolidar la definició funcional del nou portal. La diagramació de tots els fluxos existents així com els storyboards representant de forma visual la navegació entre les diferents pantalles, van permetre validar amb client el plantejament i van ser el punt d'arrencada per a l'equip de desenvolupament.

Simplicitat, eficiència i orientació a la captació i la conversió

El plantejament conceptual es va centrar en traslladar tota la definició funcional realitzada, potenciant la simplicitat i la usabilitat tant a nivell d'estructura de components i informació, com a nivell de processos. A més es va treballar per a garantir que l'experiència d'usuari fos òptima independentment del dispositiu des del qual accedís el professional. D'igual manera, es va treballar perquè el plantejament optimitzés la taxa de conversió (CRO) i per tant millorar els resultats de venda d'EUROFRED.

Un disseny visual enèrgic i elegant

A nivell de línia gràfica es va plantejar un disseny amb gran predomini dels blancs, molt contrastat amb els colors blau corporatiu i taronja saturat. Tot això combinat amb una línia de disseny angulosa, amb molta presència d'imatges a gran grandària i iconografia outline molt neta i diferencial.

Descobreix el nou Eurofred Business Portal

“El nostre objectiu en crear el nou Eurofred Business Portal és el de proporcionar tota la informació i les eines més útils perquè els professionals puguin realitzar els seus projectes amb Eurofred de forma àgil i ràpida. En aquest sentit, volem ser innovadors en el nostre sector i anar molt més allà d'un simple e-commerce, acompanyant realment als professionals en el seu dia a dia i aportant-li una eina de valor afegit per al seu treball”
Ignasi Franquesa, Managing Director d'Eurofred.