La nova app de TMB, orientada al servei a l’usuari en mobilitat

La nova app de TMB, orientada al servei a l’usuari en mobilitat

Vam dur a terme el disseny de l’app per iOS i Android de TMB, orientada a donar servei a l'usuari en mobilitat. Amb opcions de personalització de llocs i trajectes, gestió d'alertes de línies favorites, compra de tiquets, informació en temps real i, accés a avantatges exclusius i descomptes per pertànyer a l'espai JoTMBé de TMB.

El customer journey de l’usuari com a base per prendre decisions

Vam analitzar detalladament el customer journey dels diferents tipus d'usuari amb l'objectiu de conèixer detalladament el context i el moment de consulta. Captar aquests micromoments ens va ajudar a definir i prioritzar millor els fluxos de navegació i els continguts de l’app, enfocada principalment a facilitar l'accés als serveis TMB en mobilitat.

La inspiració en el context extern

Ens vam recolzar en un complet benchmark que ens va ajudar a conèixer les millors pràctiques a nivell de referents i competidors. Vam tenir en compte tots els aprenentatges extrets per poder treballar en una App útil i fàcil d'usar, però que sobretot conduís a l’engagement i per tant a la recurrència de l'usuari.

El recorregut de l’usuari a l’app com a base

Abans de posar-nos a treballar en el plantejament conceptual, vam definir detalladament els recorreguts de l'usuari a través de l’app, duent a terme la definició funcional i els fluxos de navegació, amb l'objectiu de tenir clares totes les entitats, funcionalitats, accions i casos d'ús de l’app.

El plantejament conceptual: Orientat al servei i la recurrencia de l’usuari

Vam dirigir el disseny conceptual cap a la consulta àgil d'informació en temps real, la personalització de llocs i trajectes dels usuaris i la gestió de funcionalitats de valor afegit. Un dels punts més rellevants que vam tenir en compte en aquesta fase del projecte va ser la necessitat d'escalabilitat de la pròpia app, pel constant creixement de funcionalitats i opcions de venda que havien d'incorporar-se a futur.

Un disseny visual fresc i funcional

Vam dur a terme el disseny visual de totes les pantalles i interaccions tenint en compte els patrons d'ús i convencions específiques de cada sistema operatiu. Vam treballar en un disseny fresc i funcional, inspirat en Material Design de Google i adaptat a les guidelines de TMB, amb el vermell com a clar protagonista però amb un pes específic dels blancs que li aportés netedat i simplicitat.