Moure’t amb TMB té premi

Moure’t amb TMB té premi

El nou programa de punts és la forma en la qual es presenta el primer programa de fidelització multiplataforma que llança TMB. El procés de conceptualització i definició visual del projecte es centra en l'eficaç integració del programa de punts a les actuals funcionalitats de les quals disposen tant la web responsive com les apps en les plataformes iOS i Android.

OBJECTIU DEL PROGRAMA

El principal objectiu i punt de partida és augmentar la conversió i l'atracció de nous leads, així com la de potenciar la interacció amb les funcionalitats que ofereix el club JoTMBé. A través de petites accions realitzades entorn a la utilització de les diferents plataformes, seccions i serveis, l'usuari de TMB rebrà diferents quantitats de punts que li permetran anar progressant de nivell. Aquest progrés té les seves pròpies recompenses en forma d'experiències que podrà canviar en funció del nivell que l'usuari tingui.

UN PLANTEJAMENT CONCEPTUAL ENFOCAT A LA CONVERSIÓ

Com a punt de partida van dur a terme un anàlisi de l'actual ecosistema digital de TMB per tal de detectar les problemàtiques d'usabilitat que presenta el sistema actual en referència al nou sistema. El nou sistema obliga a actualitzar l'àrea personal per a mostrar les noves seccions que el programa de punts necessita. A més, també s'han actualitzat pàgines de continguts i noves seccions han hagut de ser redissenyades per a aportar a l'usuari tota la informació necessària.

NOU SISTEMA, NOUS FLUXOS

La identificació de nous fluxos o punts crítics en fluxos de navegació ja existents és una de les fases més importants per a un sistema de disseny en evolució. TMB sempre està en constant actualització de les seves plataformes i per això cal gestionar tots aquells fluxos que afecten la usabilitat de l'usuari i poden entorpir les accions que faci amb els diferents serveis que se li presenten. En aquest cas, s'han hagut de localitzar totes aquelles accions que afecten el sistema de punts d'un usuari i buscar formes d'informar dels canvis realitzats en aquest, a més de la integració de funcionalitats que no tenien cabuda en el sistema actual però ara sí que afectaran l'usuari.

UN DISSENY VISUAL QUE TAMBÉ EVOLUCIONA

Nous serveis necessiten, a més, noves eines visuals. Vam dur a terme el disseny visual treballant un plantejament visual més dinàmic, amable i acolorit per a potenciar l'atracció de l'usuari cap al contingut. Això sí, sempre assegurant una bona convivència amb el sistema visual actual.