Nova arquitectura, pàgina d’inici i sistema de navegació orientat a l’usuari

Nova arquitectura, pàgina d’inici i sistema de navegació orientat a l’usuari

Vam definir la nova arquitectura del site d’IKEA, treballant una fase de research en la qual es va implicar al client final d’IKEA amb l'objectiu de prendre el pols real del que busca quan accedeix a IKEA i la seva forma de navegar. Vam plantejar a partir dels resultats un nou sistema de navegació i landings de categoria orientades a la captació i la conversió.

ANÀLISI DEL CONTEXT DE LA HOME D’IKEA

Mitjançant un estudi heurístic vam detectar els punts crítics que apareixien a la home d’IKEA i les vam comparar amb les bones pràctiques trobades en webs de referents del sector o fins i tot de sites d’IKEA d'altres països.

L'USUARI COM A PART PRINCIPAL DE L'ESTUDI

A partir de les conclusions obtingudes de l'estudi heurístic i del benchmark vam realitzar entrevistes a usuaris d’IKEA on vam confirmar els punts de millora de la home a tenir en compte en la fase de conceptualització.

ANÀLISI DE L'ARQUITECTURA DEL SITE

Mitjançant tècniques de research com són el Tree Test i el Card Sorting remots vam aconseguir entendre el comportament de l'usuari respecte l'arquitectura de la web. A partir d'aquests resultats vam observar que un mateix usuari pot tenir diferents models mentals segons el producte que estigui buscant i per aquest motiu vam concloure que s'havia de realitzar una arquitectura que permetés l'accés tant per productes com per habitacions.

NOVA HOME BASADA EN LES NOVES NECESSITATS

A partir dels resultats obtinguts de les entrevistes i a les necessitats comercials pròpies d’IKEA vam plantejar una nova home modular que respongués a aquestes necessitats en la qual destaquessin les imatges de producte i es permetés la compra des de la pròpia pàgina d'inici.

NOVA NAVEGACIÓ I LANDINGS DE CATEGORIA

Amb l'objecte de millorar l'experiència d'usuari a l'hora de navegar per la web, i responent als resultats de les tècniques de research, vam conceptualitzar una nova navegació que respongués als diferents models mentals de l'usuari i vam crear landings més visuals en les quals l'usuari pogués navegar fàcilment en profunditat.

DISSENY MÉS VISUAL I CENTRAT EN LES INTERACCIONS AMB L'USUARI

Vam treballar un disseny visual basat en la línia gràfica definida per IKEA donant especial èmfasi al predomini de la informació visual per sobre de la textual, seguint una coherència en l'ús de recursos gràfics.