Nova web multidispositiu de Vaughan, un gir enfocat a la captació i la conversió

Nova web multidispositiu de Vaughan, un gir enfocat a la captació i la conversió

Vam dur a terme el disseny de la nova web de Vaughan, partint de la nova estratègia digital de l'empresa que passava per integrar totes les seves línies de negoci amb un vincle directe amb la Plataforma de formació. El context de consulta multidispositiu, la conversió i la millora dels processos van ser els punts clau del projecte.

Anàlisi de l’ecosistema Vaughan

En primer lloc vam realitzar un anàlisi heurístic per detectar els punts crítics dels diferents sites de l'ecosistema Vaughan i així definir els punts de millora de la nova web. També els vam contrastar amb les dades extretes de les mètriques, que ens van aportar més informació sobre el comportament de l'usuari i on existia la majoria dels problemes de usabilitat. A partir d'aquí vam realitzar un benchmark per localitzar bones pràctiques tant d'empreses de la competència com d'altres sectors.

Plantejament conceptual enfocat a la conversió i captació de leads

Vam realitzar un plantejament conceptual enfocat en l'augment de la captació de leads i multiplicar el volum de conversions, tenint sempre present un equilibri entre l'experiència d'usuari i el posicionament SEO. Amb aquesta finalitat vam aconseguir que la web es diferenciés de la competència i que l'usuari ho rebés com a valor afegit.

Omnicanalitat com a avantatge competitiu

Dins del nou site integrem tots els continguts i serveis oferts per Vaughan amb la finalitat de que l'usuari percebés l'ecosistema Vaughan d'una manera transversal a tots els seus canals (ràdio, TV, editorial, acadèmies, educació online, xarxes socials, etc.). A més dissenyem una nova àrea privada en la qual l'usuari té accés, per exemple, als seus recursos favorits, el seu nivell d'anglès o a dades relacionades amb les seves compres.

Línia gràfica fresca i moderna

Vam dur a terme el disseny visual del nou site de Vaughan seguint les línies bàsiques de disseny definides per Vaughan. A aquestes pautes vam incorporar recursos gràfics i iconografia que va fer potenciar els valors representatius de la marca: propera, irreverent i innovadora.