El repte de posicionar els nous serveis de RICOH en un únic site multidispositiu

El repte de posicionar els nous serveis de RICOH en un únic site multidispositiu

Vam dissenyar la nova web de serveis tenint en compte les necessitats de posicionament i comunicació de l'organització, així com la captació de leads. Vam analitzar de forma exhaustiva el model mental dels seus públics objectius i vam treballar per alinear-lo amb l'estratègia de la companyia, sota la tutela de RICOH Europe.

El posicionament en base al context

Vam treballar conjuntament amb l'equip de RICOH per analitzar en detall quin era el context intern del projecte així com l'estratègia de marca i de posicionament dels seus nous productes i serveis. En paral·lel vam portar a terme un estudi del sector que ens va portar a analitzar els seus referents i competidors per tal de valorar l'encaix de RICOH dins d'aquest, així com detectar les amenaces existents i les possibles oportunitats.

Els usuaris en el centre del procés

Per tal de conèixer les necessitats i model mental dels usuaris als quals anava a dirigir-se el nou site, vam portar a terme entrevistes tant amb clients, com amb potencials clients, com amb comercials de la companyia. En base a tota la informació obtinguda, es van definir els diferents customer journey i es va treballar amb la metodologia de persones i escenaris per a diagramar els escenaris d'ús més habituals.

Nous valors i nous serveis

Durant tot el projecte es va tenir en compte la necessitat de RICOH d'associar la seva marca a una nova oferta de serveis. Per això en la definició dels continguts que havien de formar part del nou site i en l'estructuració dels mateixos, es va treballar amb l'objectiu de donar visibilitat també a: casos d'èxit de l'empresa, indicadors i fins i tot a contingut relacionat amb les últimes tendències en les seves àrees d'expertise.

Captació des de qualsevol dispositiu

Vam treballar el disseny conceptual del site amb un enfocament multidispositiu, posant especial atenció en tots els elements d'interacció i navegació per aconseguir un site àgil, fàcil de consultar i que al seu torn estigués clarament orientat a la captació de leads. Vam treballar en base a responsive design un disseny decreixent però posant especial atenció en la visualització tablet, atès que el site s'havia de convertir a més en l'eina de treball dels comercials de RICOH.

Una línia gràfica diferent

RICOH ens va plantejar proposar un disseny més fresc per al nou site, evitant la serietat i l'excés de corporativisme que existia en el sector. La nova línia gràfica també havia d'innovar en relació a la imatge que la companyia havia marcat fins al moment per a tota la seva presència digital, per això RICOH Europe ens va demanar aproximar-nos als seus nous principis creatius: close, active i unlimited.

Maquetació HTML + CSS

Es va realitzar la maquetació del projecte tenint en compte la compatibilitat amb les últimes versions dels navegadors més populars i la visualització multidispositiu. A més es va treballar la maqueta partint de la base del seu posterior funcionament sobre el CMS Drupal i per tant tenint en compte les particularitats a nivell d'integració.