El posicionament de la marca Educo i la conversió com a eixos del projecte

El posicionament de la marca Educo i la conversió com a eixos del projecte

Vam fer el disseny del nou portal de l'ONG Educo després de la creació de la nova marca i amb la premissa d'enfocar-nos a la captació de leads i a la conversió. Comunicar el contingut relatiu a projectes i donar visibilitat a les campanyes de beques i apadrinament en un context multidispositiu, va ser el gran repte del projecte.

De l'estratègia digital a un nou portal

El naixement d'Educo com a marca va fer necessària la definició d'una nova estratègia que ajudés a dibuixar el nou univers digital que havia de representar-la. La definició dels objectius de negoci, la seva priorització i la seva translació a l'online van ser la base per elaborar un roadmap en el què la construcció d'un nou portal multidispositiu es va dibuixar com l'eix principal que havia de sustentar la resta d'accions a realitzar. L'anàlisi dels referents i competència, d'altra banda, va permetre: valorar l'encaix en relació al seu entorn immediat i detectar oportunitats d'orientació i plantejament estratègic.

El multidispositiu com a requisit

L'anàlisi dels públics objectiu i de les mètriques del lloc web que l'organització tenia previ a la creació de la nova marca, va evidenciar la necessitat de dur a terme la conceptualització del nou portal amb una visió multidispositiu. El context i casos d'ús, així com la recurrència en la consulta, van evidenciar que la millor aposta era treballar sota les premisses de responsive design. La qual cosa ens va portar a conceptualitzar tot el projecte des d'un punt de vista transversal, que permetés assolir els objectius plantejats independentment de si l'usuari accedia des desktop, tablet o mobile.

Posicionament, captació i conversió

L'equilibri entre posicionament de marca i conversió va ser l'eix al voltant del qual van girar totes les decisions clau del projecte. En la definició del nou portal es va tenir en compte la importància de donar visibilitat a la seva activitat i l'abast de la mateixa. Al seu torn, es va treballar per integrar els processos relacionats amb les campanyes de beques i apadrinament, enfocats a la captació de leads ia la conversió. Finalment com a element de fidelització, vam definir també la futura àrea privada de col·laboradors, espai de funcionalitats de valor afegit per a padrins i donants.

Una línia gràfica amable i propera

Es va treballar el disseny gràfic tenint en compte la nova imatge corporativa que s'havia definit per Educo i sota les premisses de transmetre amabilitat i proximitat. Per això es va plantejar un disseny proper, càlid i amigable, en la línia dels valors de marca que volia emfatitzar l'ONG.