Tots els serveis del RACC accessibles des de qualsevol dispositiu

Tots els serveis del RACC accessibles des de qualsevol dispositiu

Vam dissenyar la nova web en base a responsive design amb l'objectiu de: millorar el servei als socis i augmentar la captació de leads i conversió. Per això es van redissenyar tots els continguts i processos, de manera que es pogués realitzar tant la contractació online de productes i serveis com la gestió dels mateixos des de la nova àrea privada

Els usuaris com a base del nou plantejament

Abans d'iniciar el disseny del nou web vam portar a terme un estudi d'usuaris en el qual vam involucrar tant a socis com a clients potencials del RACC, amb l'objectiu de conèixer i analitzar el seu model mental. Això ens va permetre definir la totalitat del customer journey map així com avaluar la idoneïtat de la nova proposta de continguts i serveis plantejada, les relacions existents entre aquests i fins i tot els copys amb què havien de ser descrits.

Equilibri entre servei, captació i conversió

La definició del nou portal es va treballar en tot moment amb l'objectiu de cobrir les necessitats dels clients potencials, però sense oblidar als usuaris que ja eren socis del Club. Per això, es va fer un gran esforç en estructurar tots els productes i serveis, vinculant-los a la vegada amb els processos que permetien tant captar leads com conversió directa des del propi site. En paral·lel es va evidenciar més l'entrada a serveis exclusius per a socis i es va redissenyar tota la seva àrea privada amb la intenció d'afavorir la fidelització dels mateixos.

Un disseny funcional i minimalista

L'orientació e-commerce del nou web del RACC va requerir que la nova línia gràfica no només transmetés els valors de la marca sinó també que a més tractés amb especial atenció totes les crides a l'acció i els punts clau de conversió, sempre sota la premissa d'un disseny sobri i funcional. L'aposta pel tractament de les imatges i la creació d'iconografia específica que donés suport a la descripció de serveis i productes van ser un altre dels girs importants que es van aportar a nivell gràfic.

Una aposta clara pel responsive design

El context multidispositiu, va evidenciar la necessitat de treballar el nou site basant en responsive design. En aquest sentit vam abordar tot el procés conceptual i de disseny tenint en compte la visualització a partir de tres breackpoints i sense perdre pel camí cap contingut ni funcionalitat. Aquesta premissa va fer que un dels majors reptes del projecte fos donar forma a espais tan complexos com l'àrea privada o els processos d'alta o contractació també a nivell mobile.