Redisseny de l’e-commerce de Planeta de Agostini i Altaya orientat a la conversió

Redisseny de l’e-commerce de Planeta de Agostini i Altaya orientat a la conversió

Redissenyem la web de Planeta de Agostini i Altaya amb l'objectiu principal de millorar la persuasió mitjançant un disseny atractiu i un look&feel millorat, optimitzant així la captació de subscripcions i per tant augmentar la taxa de conversió, tant en entorn web com mobile. Així mateix també millorem la usabilitat i l'experiència de navegació dins del site.

ANÀLISI DEL CONTEXT EXTERN

Sobre la base dels objectius del client i l'estratègia de la web var realitzar un exhaustiu benchmark per a identificar bones pràctiques dins del sector de les subscripcions i col·leccionables, posant el focus en els processos de captació i conversió.

SESSIONS DE CO-CREACIÓ AMB EL CLIENT

Una vegada realitzada la fase d'anàlisi inicial van realitzar diferents sessions de co-creació amb els principals agents implicats en el projecte amb l'objectiu de definir de forma consensuada tots els aspectes claus del projecte, com la priorització de públics objectius, definició dels customer journeys, definició de la nova estratègia CRO o el nou arbre de continguts del lloc web.

DEFINICIÓ FUNCIONAL I DE FLUXOS

En base als insights obtinguts en les diferents sessions de co-creació van realitzar la diagramació dels fluxos derivats del procés de subscripció, compra de fascicles endarrerits i registre. En aquest sentit vam prestar especial atenció a determinar els punts de captació de leads i conversió.

DISSENY CONCEPTUAL ORIENTAT CAP A LA CAPTACIÓ I CONVERSIÓ

Basant-nos en els resultats de les fases anteriors vam plantejar les millores que havien d'aplicar-se a la nova interfície per a garantir una major satisfacció per part de l'usuari així com augmentar el ràtio de conversió. Aquest redisseny també havia de contemplar les diferents casuístiques que es generen en la web segons el país des d'on s'accedeix al site.

DISSENY VISUAL ADAPTAT AL CONTEXT MULTIMARCA (PLANETA VS ALTAYA)

Seguint les pautes marcades per les diferents línies gràfiques de Planeta de Agostini i Altaya vam plantejar un disseny visual compatible amb les 2 marques, donant un major pes als colors, equilibrant amb blancs i negres, i prioritzant l'ús de les imatges per a dotar d'un major dinamisme al disseny visual del site.