Testem la app Iberostar Experience sumant la capa de Neuromarketing

Testem la app Iberostar Experience sumant la capa de Neuromarketing

Vam realitzar un estudi amb usuaris per avaluar l'experiència d'ús de la app mobile Iberostar Experience per a iOS i Android incorporant una capa addicional d'informació basada en l'anàlisi de l'experiència emocional utilitzant tècniques de neuromarketing.

UNA METODOLOGIA DE TREBALL Al SERVEI DELS OBJECTIUS DEL CLIENT

L'objectiu principal de l'estudi era conèixer amb un nivell elevat de detall el grau d'eficàcia, eficiència i satisfacció que produïa en els usuaris la interacció amb la app. Amb aquesta finalitat vam incorporar a la nostra metodologia tècniques de neuromárketing que ens permetessin accedir a una capa d'informació addicional. Es va analitzar la interacció dels usuaris, el moviment ocular, l'activació i els impactes emocionals així com les seves opinions verbalizadas sobre els continguts.

DEFININT ELS ESCENARIS PER A UN PÚBLIC OBJECTIU AMPLI

Amb l'objectiu de ser el més fidels al públic objectiu de la app vam realitzar una selecció d'usuaris de diferents nacionalitats i sexes i els vam plantejar tasques agrupades en escenaris dissenyats per fer-los passar de forma natural per totes les funcionalitats de la app, simulant una estada real en un hotel de la cadena. D'aquesta manera vam poder analitzar totes les fases del seu viatge i observar l'impacte de l'aplicació en cadascuna d'elles.

NEUROMARKETING PER ACCEDIR A NOVA INFORMACIÓ

L'ús de les tècniques de neuromarketing ens va permetre accedir a una capa de l'experiència d'usuari que d'una altra manera no podríem conèixer. L'anàlisi del engagement, l'atenció o la frustració durant tot l'estudi ens va facilitar evidències que ens van ajudar no solament a complementar l'anàlisi de la app sinó a conèixer quin era la percepció que tenien els seus usuaris de la seva proposta de valor.

EL CUSTOMER JOURNEY COM A EIX VERTEBRADOR

Ens vam baasar en el Customer Journey de l'usuari per analitzar la app en el seu context. Això ens va permetre fonamentar el nostre estudi, localitzar touchpoints i oportunitats de millora i facilitar a Iberostar eines que li permetessin donar una resposta efectiva a les necessitats dels seus usuaris, augmentar l'acceptació de la app, fomentar el seu ús i afavorir la seva recurrència.

DEFININT UN ROADMAP FLEXIBLE I PERSONALITZAT

La definició i descripció detallada dels punts de millora detectats juntament amb la seva priorització vs impacte sobre els objectius d’Iberostar amb el la seva app ens va permetre plantejar diferents plans d'acció complementaris i flexibles que van servir com a eina perquè el client pogués avançar i prendre les decisions pertinents sobre la base dels seus objectius de negoci.