WebFusión, nova plataforma on integrar els entorns digitals de Gas Natural Fenosa

WebFusión, nova plataforma on integrar els entorns digitals de Gas Natural Fenosa

Se'ns planteja la voluntat d'abordar el concepte ‘WebFusión’ que busca la integració entre els diferents entorns digitals de clients (contingut públic i contingut privat + personalització) de manera que permeti als clients navegar de forma integrada i percebre a GNF de la mateixa manera en qualsevol dels espais online disponibles.

Anàlisi de requisits i condicionants

Al costat de l'equip responsable del projecte per part de GNF (Gas Natural Fenosa) es va analitzar l'enfocament del concepte “WebFusión” per a poder així revisar el seu encaix amb els objectius i estratègia. Es va estudiar la situació actual en aquest moment, els condicionants i restriccions a les quals ens enfrontàvem. Realitzem una anàlisi DAFO del context intern i extern per a poder definir bé els agents i públics a tenir en compte. Revisem tota la documentació facilitada per GNF.

Treballant conjuntament amb un objectiu clar

Es van fer sessions de co-creción amb l'objectiu d'obtenir resultats tangibles en un reduït espai de temps. Sessions on van participar totes la persones claus de GNF implicades en el projecte amb capacitat i responsabilitat de validar totes les decisions que s'anaven prenent. D'aquesta manera el que aconseguim és estar ben alineats amb els objectius i poder passar a la següent fase.

Disseny conceptual i interacció

Sobre la base de la definició realitzada en la fase anterior vam procedir a desenvolupar el disseny conceptual de tots els components i plantilles integrants de la nova plataforma Webfusión. Vam seguir una metodologia àgil i mitjançant sprints vam anar conceptualitzant totes les funcionalitats principals, com a registre i autenticació, facturació, lectures de comptador, etc.

Funcionalitat i elegància visual

Vam treballar una línia gràfica basada en gran part per l'ús dels tons blancs i neutres que ens proporcionen un gran contrast visual amb els colors primaris i secundaris que s'utilitzen per a construir els diversos elements i contingut de la web. Aconseguim major impacto visual i aspecte mes actual plantejant recursos gràfics com les infografies i microinteracciones que ens aportaven un major valor diferencial.