El Customer Journey del Pare Noel

Avui dia pocs són els que no coneixen la importància del Customer Journey per a avaluar i millorar la relació amb els clients.

Aquesta eina que ens permet mapear cadascuna de les etapes, interaccions, canals i elements pels quals travessa un client s’ha convertit en un imprescindible.

En els projectes d’Optimyzet, on l’usuari és sempre una peça fonamental a la presa de decisions, aquesta eina s’ha convertit en un must que ens permet:

  • crear una visió holística de l’experiència de client,
  • descriure les etapes de relació de l’usuari amb la marca, producte o servei en el qual estem treballant,
  • determinar el nivell d’experiència en cadascuna d’elles i
  • identificar els punts de contacte que podrien resoldre’s o ser oportunitats per al negoci.

A més de l’avantatge que ofereix com a element de comunicació amb les organitzacions amb les quals treballem,  ja que ens permet transmetre la informació d’una manera molt més visual, memorable i concisa, agilitzant la presa de decisions.

Tant és així que aquest Nadal ens hem proposat avaluar com podríem millorar la vida del Pare Noel a través de l’anàlisi del seu Journey.

Bon Nadal!