Sector

Categories

Veure case study

Pull&Bear · 2018

Estudi d'usuaris aplicant tècniques de neuromarketing a l'e-commerce Pull&Bear

Vam testar el nou e-commerce de Pull&Bear amb l'objectiu de conèixer el nivell de satisfacció dels usuaris en la interacció amb el mateix. Vam sumar al test tradicional la capa de Neuromarketing per poder captar també el seu nivell de engagement, atenció o frustació a l'hora de realitzar certs processos clau, per poder proposar un roadmap per millorar el CRO del site.  

Retail

Conversió, E-commerce, Estrategia digital, Estudi d'usuaris, Neuromarketing, Optimització

Gas Natural Fenosa · 2018

Processos guiats a Gas Natural Fenosa per facilitar la captació i conversió

Vam treballar amb Gas Natural Fenosa la millor manera de mostrar el contingut dels seus productes i serveis, a través de landings de captació específiques. Es van plantejar processos guiats que van permetre a l'usuari conèixer amb un grau alt de detall quin era el producte més adequat per al seu perfil de consum i a partir d'aquí poder llançar la captació del lead per al posterior contacte de venda.  

Infraestructura, energia i transport

Arquitectura de continguts, Conversió, Disseny d'interaccio, Disseny visual, E-commerce, Gamificació, Optimització, Responsive design

Veure case study

Iberostar · 2018

Vam testar l'app Iberostar Experience sumant la capa de Neuromarketing

Vam dur a terme un estudi amb usuaris sobre l'app Iberostar Experience, un espai pensat per millorar l'experiència dels clients de Iberostar durant les seves estades en hotel. Vam monitoritzar tota la interacció i vam utilitzar tècniques de Neuromarketing per conèixer la seva resposta emocional. Un pas més per saber en detall què pensa i sent l'usuari en utilitzar una interfície.

Travel

Aplicacions mòbil & tablet, E-commerce, Estrategia digital, Estudi d'usuaris, Neuromarketing, Optimització, Service design

Universitat de Barcelona · 2018

Vam treballar amb la UB per millorar els processos de captació online

Vam dissenyar les landings de captació per la facultat de Biblioteconomia i Documentació de la UB. Vam treballar amb l'objectiu clar de fer entendre de forma fàcil i ràpida als usuaris quin era el valor diferencial de la Universitat de Barcelona, per a partir d'aquí introduir-los en un procés guiat, orientat a la captació de leads i la conversió.

Educació

Conversió, Disseny d'interaccio, Disseny visual, Estrategia digital, Optimització, Responsive design

Cetaqua · 2018

Vam dissenyar per a Cetaqua la seva eina de gestió integral de recursos hídrics

Vam dissenyar amb Cetaqua una nova eina de gestió integral de l'aigua, basada en la gestió del recurs hídric des d'un punt de vista de la re-generació i aprofitament màxim del mateix. Vam treballar amb client en diferents sessions de co-creació que ens van ajudar a plantejar l'eina d'una manera més propera a les seves necessitats, definint finalment un prototip 100% funcional.

Altres

Aplicacions de gestió, Arquitectura de continguts, Co-creació, Disseny d'interaccio, Estrategia digital, Gamificació, Optimització, Service design

FCBarcelona · 2018

Vam dissenyar la nova intranet del Barça, amb més recursos i fomentant la interacció entre empleats

Vam dissenyar la nova intranet del Barça, un espai pensat per aglutinar tots els continguts i funcionalitats necessàries per al dia a dia dels empleats i enfocada a reforçar la comunicació entre el club i el seu equip, així com la interacció entre empleats. Una aposta per un disseny funcional però alineat amb la força de la imatge del Barça.  

Oci

Aplicacions de gestió, Co-creació, Disseny d'interaccio, Disseny visual, Optimització, Responsive design

Cetaqua · 2018

Vam dissenyar la nova eina d'economia circular de Cetaqua

Vam realitzar el projecte de la seva nova eina d'economia circular, un projecte enfocat a la gestió circular de tots els recursos del territori. Vam treballar conjuntament amb client en sessions de co-creació que ens van ajudar a realitzar el millor plantejament conceptual i vam testar els resultats amb usuaris, per finalment tenir un prototip adaptat 100% a les necessitats del client de Cetaqua.

Altres

Aplicacions de gestió, Co-creació, Disseny d'interaccio, Estrategia digital, Estudi d'usuaris, Gamificació, Optimització, Service design

FCBarcelona · 2018

Optimització i digitalització dels processos interns del club

Vam treballar amb el Barça en la optimització i digitalització dels seus processos de compres. Vam dissenyar l'eina que havia de servir a tots els departaments del club per a la gestió online de l'adquisició de recursos i gestió de proveïdors. Un projecte enfocat 100% a millorar els fluxos de compra i agilitzar els processos interns.

Oci

Aplicacions de gestió, Disseny d'interaccio, Disseny visual, Optimització, Responsive design

Planeta De Agostini · 2017

Vam analitzar l'experiència de l'e-commerce Planeta de Agostini

Vam realitzar un anàlisi de l'e-commerce Planeta de Agostini, per valorar l'experiència en el site. Basant-nos en els principis heurístics, vam detectar els principals punts febles de la interfície, des de la consulta de les col·leccions fins a la pròpia subscripció a les mateixes, proposant millores que haurien de garantir una major satisfacció per part de l'usuari així com un augment de la conversió.  

Editorials i mitjans

Conversió, Disseny d'interaccio, Estrategia digital, Estudi d'usuaris, Optimització

Fundació Bancària La Caixa · 2017

Definició de la nova estratègia digital del portal EduCaixa

Vam dissenyar una nova estratègia digital per al portal educatiu EduCaixa. Es va treballar tant com havia de ser el portal com els continguts que havia de tenir per respondre a les necessitats de tots els públics objectiu. Es van dur a terme entrevistes tant a docents, directors de centre i pares, i es van realitzar sessions de co-creació amb el client per conèixer en profunditat tots els punts de vista.  

Educació

Co-creació, Estrategia digital, Estudi d'usuaris, Optimització, Service design

Mango · 2017

Vam dissenyar la nova eina de compra del franquiciat de Mango

Vam dissenyar l'eina de compra de peces de roba per part del franquiciat de Mango, plantejant tots els fluxos de navegació i el disseny conceptual de totes les pantalles en un prototip interactiu. Vam treballar braç a braç amb client en els sprints del projecte, evolucionants amb ells totes les casuístiques i funcionalitats a integrar.  

Retail

Aplicacions de gestió, Aplicacions mòbil & tablet, Disseny d'interaccio, E-commerce, Estrategia digital, Optimització, Responsive design

UOC · 2017

Auditoria i definició d'un nou plantejament digital per la biblioteca de la UOC

Vam dur a terme una auditoria de UX sobre la web de la biblioteca de la UOC, amb l'objectiu de conèixer de primera mà les necessitats i expectatives dels usuaris quant a la consulta de continguts en el site, tenint en compte els diferents perfils (alumnes, professors i investigadors) i les seves variables de comportament en el seu context.

Educació

Estrategia digital, Estudi d'usuaris, Optimització, Responsive design

Fluidra · 2017

Vam dissenyar la nova estratègia a nivell de presència digital per Fluidra

Vam treballar amb Fluidra una nova estratègia per als seus productes digitals en el sector Piscina & Wellness, del que són capdavanters a nivell mundial. Es va realitzar un estudi en profunditat amb usuaris finals, canals de distribució i comercials per plantejar el customer journey, detectar punts de contacte i oportunitats de millora, plantejant la seva nova estratègia digital multicanal.  

Infraestructura, energia i transport

Estrategia digital, Estudi d'usuaris, Optimització, Service design

Uterqüe · 2017

L'estratègia CRO com a base per al nou plantejament del e-commerce de Uterqüe

Vam treballar amb Uterqüe el nou plantejament de la seva estratègia digital, amb l'objectiu d'optimitzar la seva ràtio de conversió (CRO) i millorar l'experiència d'usuari. Es va dur a terme un estudi amb usuaris que ens va facilitar conèixer de primera mà les seves necessitats. A partir d'aquí es van plantejar les millores en la interfície, des de l'arquitectura fins al procés de compra, garantint la millor experiència a nivell transversal.

Retail

Arquitectura de continguts, Conversió, Disseny d'interaccio, Disseny visual, E-commerce, Estrategia digital, Estudi d'usuaris, Optimització, Responsive design

ZARA HOME · 2017

Anàlisi i re-definició de l'estratègia CRO per Zara Home

Vam dur a terme una anàlisi exhaustiva de l'e-commerce de Zara Home usant diferents eines de research. Mitjançant l'anàlisi de l'arquitectura i els test amb usuaris vam confirmar una sèrie de problemàtiques a nivell de UX i vam dur a terme un nou plantejament estratègic, sempre pensant en context multidispositiu responsive, per millorar el CRO del site.  

Retail

Arquitectura de continguts, Conversió, E-commerce, Estrategia digital, Optimització, Responsive design

Què diuen de nosaltres