Sector

Categories

IKEA · 2017

Nova arquitectura, pàgina d'inici i sistema de navegació orientat per i per l'usuari.

Vam definir la nova arquitectura del site d'IKEA, treballant una fase de research en la qual es va implicar a client final d'IKEA amb l'objectiu de prende el pols real del que busca quan accedeix a IKEA i la seva forma de navegar. Vam plantejar a partir dels resultats un nou sistema de navegació i landings de categoria orientades a la captació i a la conversió.

Retail

Conversió, Disseny d'interaccio, Disseny visual, E-commerce, Estudi d'usuaris, Optimització, Responsive design

FCBarcelona · 2017

Disseny del nou espai NEXUS del Barça, on tot conflueix

Vam dissenyar el nou espai NEXUS del Barça, un espai de gestió d'eines internes basat en tecnologia de Microsoft Dynamics. Vam parametritzar tant l'espai de Dynamics com l'espai d'accés a les diferents eines basades en la mateixa tecnologia, amb l'objectiu de donar una imatge harmònica de la marca Barça també per a client intern.

Oci

Aplicacions de gestió, Disseny d'interaccio, Disseny visual, Maquetació, Optimització

Ajuntament de Viladecans · 2017

Un nou portal de ciutat per a l'Ajuntament de Viladecans

Vam dissenyar el nou portal de ciutat de l'Ajuntament de Viladecans implicant a tots els agents involucrats en el projecte, realitzant workshops de co-creació tant amb ciutadans com amb les adreces de totes les àrees de l'ajuntament, amb l'objectiu d'alinear objectius i aconseguir un nou disseny que respongués a les necessitats de tots.

Administració

Arquitectura de continguts, Co-creació, Disseny d'interaccio, Disseny visual, Estrategia digital, Estudi d'usuaris, Responsive design

TMB · 2017

La nova app de TMB, orientada al servei a l'usuari en mobilitat

Vam dur a terme el disseny de l'app per iOS i Android de TMB, orientada a donar servei a l'usuari en mobilitat. Amb opcions de personalització de llocs i trajectes, gestió d'alertes de línies preferides, compra de tiquets, informació en temps real i, accés a avantatges exclusius i descomptes per pertànyer a l'espai JoTMBé de TMB.

Infraestructura, energia i transport

Aplicacions mòbil & tablet, Co-creació, Conversió, Disseny d'interaccio, Disseny visual, Estrategia digital, Gamificació, Optimització

Veure case study

TMB · 2017

Definició estratègica i disseny dels sites de transports d'Oci de TMB

Vam dur a terme la definició estratègica dels sites de transports d'Oci de TMB, treballant amb l'equip els customer journey dels usuaris en base a les 5 etapes del viatge de Google. A partir de l'estratègia definida, es va portar a terme el disseny conceptual i visual dels tres sites principals, amb un disseny inspirador que convida a somiar amb viatjar a Barcelona.

Infraestructura, energia i transport

Co-creació, Conversió, Disseny d'interaccio, Disseny visual, E-commerce, Estrategia digital, Maquetació, Optimització, Responsive design

ALSA · 2017

Anàlisi del CRO i re-disseny responsive design de l'e-commerce d'ALSA

Vam dur a terme l'anàlisi del site d'ALSA, tenint en compte l'ecosistema digital de partida. Es van detectar els principals comportaments i problemàtiques amb que es trobava l'usuari i es van proposar les solucions necessàries amb l'objectiu de millorar el CRO del site, sempre pensant en context multidispositiu mobile first.

Infraestructura, energia i transport

Conversió, Disseny d'interaccio, Disseny visual, E-commerce, Estrategia digital, Estudi d'usuaris, M-commerce, Optimització, Responsive design

Vaughan · 2017

Nova web i campus online multidispositiu de Vaughan, un gir enfocat a la captació i la conversió

Duem a terme el disseny de la nova web de Vaughan, partint de la nova estratègia digital de l'empresa que implicava integrar totes les seves línies de negoci en un sol site, passant a integrar també al campus online. El context de consulta multidispositiu, la conversió i la millora dels processos van ser els punts clau del projecte.

Educació

Arquitectura de continguts, Conversió, Disseny d'interaccio, Disseny visual, E-commerce, Estrategia digital, Optimització, Responsive design

Desigual · 2017

Nou espai d'usuari de Desigual, orientat a la fidelització i la creació de comunitat

Vam realitzar el plantejament estratègic, conceptual i de disseny del nou espai de clients de Desigual, tant per a web com per a iOS i Android. Es va co-crear amb client i usuaris amb l'objectiu d'integrar totes les funcionalitats de gestió, programa de fidelització, accions de gamificación i consulta de tendències que un client Desigual pot desitjar.

Retail

Co-creació, Conversió, Disseny d'interaccio, Disseny visual, E-commerce, Estrategia digital, Estudi d'usuaris, Gamificació, Optimització, Responsive design

Bershka · 2017

L'estratègia CRO com a eix per al nou disseny de l'e-commerce de Bershka

Treballem amb Beshka el nou enfocament de la seva experiència digital, prenent com a base la seva estratègia CRO i posant com a premisses per al projecte l'optimització de processos en context multidispositiu, l'enfocament internacional del plantejament, la integració amb l'estratègia SEO, la millora de la captació de leads i la conversió.

Retail

Co-creació, Conversió, Disseny d'interaccio, Disseny visual, E-commerce, Estudi d'usuaris, M-commerce, Optimització, Responsive design

IKEA · 2016

Els usuaris d'IKEA ara podran dormir millor

L'experiència de compra online pensada perquè l'usuari pugui sentir pràcticament que està provant el producte abans de comprar-ho. Vam dur a terme el procés guiat de configuració de matalassos d'IKEA, on l'usuari podia anar introduint els seus paràmetres i el matalàs s'anava adaptant a les seves prioritats.

Retail

Disseny d'interaccio, Disseny visual, E-commerce, Gamificació, Optimització, Responsive design

IKEA · 2016

Vam treballar amb IKEA en l'anàlisis de la seva estratègia de continguts

Vam treballar braç a braç amb IKEA en l'anàlisi de la seva situació quant a estratègia de continguts. Vam involucrar a uns 100 usuaris tant en estudis individuals com en workshops. Vam realitzar persones, mapes d'empatia i customer journey que ens van servir per treballar amb l'equip d'IKEA en la seva estratègia de continguts de futur.

Retail

Co-creació, Estrategia digital, Estudi d'usuaris, Optimització, Service design

RBA · 2016

Nova estratègia digital i roadmap del nou ecosistema online de RBA

Vam treballar amb RBA el plantejament de la seva nova estratègia digital, prenent com a base el seu ampli ecosistema digital i amb l'objectiu d'acotar quins havien de ser els canals de comunicació essencials, enfocats tant per a públic final com para intermediaris. Es van realitzar sessions de co-creació per prendre decisions de forma consensuada.

Editorials i mitjans

Arquitectura de continguts, Co-creació, Conversió, Estrategia digital, Estudi d'usuaris, Optimització

IKEA · 2016

IKEA Espanya s'estrena amb la compra online de la mà del nostre equip

Vam definir la versió 1.0 de compra online d'IKEA Espanya, un projecte ambiciós encara que amb moltes limitacions que ens van fer treballar en les millors solucions dins del context de client. Sens dubte un embrió del gran potencial que té la marca i que seguirà evolucionant en els propers anys.

Retail

Conversió, Disseny d'interaccio, Disseny visual, E-commerce, Optimització, Responsive design

SABA · 2016

Una nova orientació per a la comercialització de parkings de SABA

Vàrem treballar amb SABA el nou plantejament de la seva presència digital, tenint en compte els diferents públics i necessitats a cobrir. Vam realitzar sessions de co-creació amb client i vàrem dissenyar el seu e-commerce enfocat a la captació i conversió directa des del web, tot això basat en un projecte responsive design.

Infraestructura, energia i transport

Arquitectura de continguts, Co-creació, Conversió, Disseny d'interaccio, Disseny visual, E-commerce, Estrategia digital, Estudi d'usuaris, Maquetació, Optimització, Responsive design

TMB · 2016

El nou portal de TMB, multidispositiu i orientat al servei al client

Vàrem dur a terme la definició de la nova estratègia digital de TMB estudiant les necessitats dels seus usuaris i realitzant sessions de co-creació amb client en les que, implicant diferents àrees de l'organització, vam aconseguir dissenyar un nou portal prioritzant l'orientació a servei al client i la consulta multidispositiu.

Infraestructura, energia i transport

Arquitectura de continguts, Co-creació, Conversió, Disseny d'interaccio, Disseny visual, Estrategia digital, Estudi d'usuaris, Maquetació, Optimització, Responsive design

Què diuen de nosaltres