Generació Z VS Mobile first

Què sabem de la generació Z?

La veritat és que pràcticament han nascut amb un Smartphone sota el braç i, en molts estudis ja es mostra que són internautes pràcticament 100% mobile. És una generació que es comunica millor amb imatges i que no només comparteix contingut com els Millenials, si no que ho crea. Són 100% nadius digitals i han convertit els seus mòbils en el seu principal i gairebé únic dispositiu de comunicació. I cal tenir en compte que encara que ara no tinguin la capacitat econòmica, la tindran en el futur i, en molts casos, ja influeixen als seus “compradors finals” (ara els seus pares).

Com afecta això a les empreses quant al disseny?

A més d’això, encara no podem dir que la majoria d’empreses pensin en mobile first, que proposa que el mòbil sigui el primer dispositiu a tenir en compte en dissenyar un portal, i a partir d’aquí, “escalar” el seu disseny a resolucions majors, sí que és veritat que cada vegada es té més aquesta sensibilitat, sobretot perquè els targets més joves dels principals mercats publicitaris accediran més vegades a internet des del mòbil que des de qualsevol altre dispositiu. Però cal admetre que no sempre resulta fàcil fer entendre al client que s’ha de prioritzar mobile sobre qualsevol altre dispositiu, no creieu?

Això succeeix moltes vegades pel propi costum de disseny sobre desktop o perquè els propis càrrecs de l’empresa no han fet el canvi de xip “generacional”. Segons l’informe de la Societat Digital a Espanya 2017 que es va presentar en la Fundació Telefònica, en 2018 s’espera que el 50% dels joves entre 15 i 24 anys consumeixin entre el 90% i 100% del seu temps en xarxa sobre una pantalla mòbil.

Cal tenir en compte que encara que això sigui una realitat i la generació Z sigui la que empeny per sota, hi ha molt mercat actual que no es pot perdre de vista. Sense anar més lluny, els Millenials (generació pre-z), que com abans comentàvem, és una generació diferent a nivell d’hàbits de consum; i per descomptat, a generacions majors sobre les quals cada vegada més la penetració d’internet i els hàbits de compra online estan més consolidats.

La clau en aquesta situació és conèixer bé al teu usuari i tenir clar els seus hàbits de consum, per exemple, les marques de moda per a perfils joves han de pensar sí o sí en mobile first, però hi ha altres tipus d’e-commerce que pel perfil de públic al que van dirigit han d’equilibrar més els seus criteris de disseny multidispositiu. Però també es tenen en compte altres coses: el tipus de producte o servei, així com el preu del mateix, que farà que la compra sigui més o menys reflexiva i, en aquest cas, els usuaris habitualment solen preferir reflexionar la compra sobre un desktop, encara que tota la cerca i selecció del producte o servei s’hagi fet sobre mobile.

Així que una cosa tenim clara, i és que els càrrecs de les empreses han de canviar el seu xip “generacional” i passar del seu actual enfocament lineal, factual i lingüístic, cap a contingut digital que mogui els sentits de la gent, però tornem a la pregunta que us feia abans: no creieu que s’ha de prioritzar mobile sobre qualsevol altre dispositiu? La resposta no és ni sí ni no. Ja no parlem que si avui dia un projecte hauria de ser responsive design perquè és evident, parlem que abans de prioritzar mobile sobre un altre dispositiu has de saber què volen els usuaris, quins són els seus hàbits de consum i, fins i tot, de quin tipus de producte o servei es tracta.

Per aquesta raó, abans de prioritzar mobile first perquè les noves generacions són 100% mobile, hem d’observar i analitzar en quin tipus de projecte estem treballant.

Marián Malo
UX designer a Optimyzet