La directora de màrketing i comunicació d’Educo ens parla sobre transformació digital al sector de les ONG

En aquesta ocasió parlem amb Floriane Hubert sobre digitalització en el sector de les ONG. Floriane ens exposa com des d’Educo han afrontat el repte d’adaptar-se a nivell digital en un sector que a priori partia d’una posició més retardada en aquest sentit, és per això que han hagut d’adaptar-se de forma ràpida a les exigències de les noves tecnologies i els contextos d’ús dels seus col·laboradors i usuaris.

En aquest sentit Floriane posa l’accent principalment en l’esforç que Educo està duent a terme a nivell digital per aconseguir una experiència transversal, que connecti d’una forma àgil i senzilla la comunicació clàssica com els espots de TV amb la consulta i consecució d’objectius mitjançant el seu canal digital. Per això han passat de tenir un site merament informatiu a tenir un site orientat a la captació de nous col·laboradors.

Si vols pots veure el projecte del nou web que Optimyzet va treballar amb Educo.