Mobile-first Indexing de Google i bones pràctiques

¿Què és el mobile-first indexing?

Des d’octubre de 2017, Google va començar a fer efectiu el seu mobile first indexing donada la creixent quantitat d’usuaris que busquen i consumeixen des de dispositiu mòbils.

Fins a aquest moment, el rastreig, indexació i puntuació dels llocs web prenien com a referent principal la seva versió desktop, la qual cosa podia causar problemes a l’usuari de mòbil que troba un lloc, els continguts del qual desktop i mobile són notablement diferents.

 

El mobile-first indexing té com a objectiu ajudar als usuaris de mòbil a trobar un contingut més rellevant, accessible i adaptat al seu mitjà basant les seves puntuacions en l’anàlisi de la versió mobile d’una web.

“We continue to be cautious with rolling out mobile-first indexing. We believe taking this slowly will help webmasters get their sites ready for mobile users”

Google Webmaster Central Blog – 18 de desembre de 2017

¡Uno para todos, todos para uno!

Quina és la solució? El disseny web adaptable (o disseny responsive).

Aquest proporciona el mateix arxiu html invariable en una única url, però permet mostrar aquesta informació de diferents formes segons la grandària de pantalla del dispositiu des d’on es consumeixi.

Un dels beneficis de comptar amb una url única és que es facilita a l’usuari el compartir i enllaçar el seu contingut.

Si encara no saps si el teu lloc està preparat per a aquest canvi et recomanem que facis la prova d’optimització per a mòbils de Google.

Más allá del responsive

A part de la pròpia arquitectura d’arxius, existeixen una sèrie de bones pràctiques que hauries de tenir en compte a l’hora de preparar el teu site:

  • Continguts correlatius. Les versions de mòbil i escriptori del teu site han d’oferir el mateix contingut en tots dos casos. Això inclou: text, imatges (amb atributs alt) i vídeos.
  • Gratificació immediata. És natural que no puguem oferir tot el nostre contingut en tan poc temps, però pràctiques com el render optimitzat, ens ajuden a no trencar la continuïtat del flow de l’usuari. Mostra primer el contingut rellevant i carrega la resta progressivament.

“In A/B tests, we tried delaying the page in increments of 100 milliseconds and found that even very small delays would result in substantial and costly drops in revenue.”

Greg Linden – Amazon Innovator
  • Experiències fluïdes. Després d’un segon d’espera, l’usuari perd el focus en la tasca que està realitzant. Tingues això en compte i optimitza els temps de càrrega del teu site per crear una experiència fluïda. El model RAIL de rendiment ens dóna més informació i relaciona finestres de temps amb el que percep el nostre usuari.

“People’s patience for a cumbersome and clumsy mobile site or app is waning. They expect to move through a brand’s mobile experience at lightning speed.”

Think With Google- Speed is key: Optimize your mobile experience
  • Anticipa’t a l’usuari. Dins del context de cada pàgina, podem predir les necessitats del nostre usuari. Anticipa’t i ofereix-li el que busca. Segur que un usuari que arriba a una pàgina d’ajuda agrairà un clic to call que li connecti directament amb l’assistència telefònica o un xat d’assistència i resolució de dubtes.
  • Elimina punts de fricció. Quants més passos en la teva tasca, més probabilitats que l’usuari pugui cometre un error. Però ves en compte, és preferible un procés clar i fluït de diversos passos que un de tediós i complex de dos. Troba aquest equilibri entre quantitat i qualitat.

“If speed thrills, friction kills”

Think With Google- Speed is key: Optimize your mobile experience

 

Juan Urán
UI&UX designer a Optimyzet