Reflexions sobre mobilitat urbana

Avui en dia les ciutats s’enfronten a reptes importants en relació al transport: l’augment de la mobilitat de les persones, la contaminació atmosfèrica i la congestió, són els més rellevants. Resoldre aquests desafiaments requerirà de solucions disruptives, innovadores i coordinades tant del sector públic com del sector privat.

Per tal de tenir una visió global de l’estat de la mobilitat urbana hem identificat les principals tendències que estan revolucionant aquest sector: mobilitat compartida, connectivitat, electrificació i autonomia.

Com s’estan adaptant les ciutats a aquest canvi de paradigma? Com el concepte de mobilitat com a servei (MaaS) està contribuint a la transformació de la mobilitat urbana? El blockchain té alguna aplicació en aquest àmbit? Quin paper tindrà l’IoT (Internet of Things) en la mobilitat del futur? Aquestes són algunes de les preguntes que ens fem en aquest informe i per les que intentem trobar una resposta.

¡Us deixem que reflexioneu llegint-ho!

Descarrega’l només per un tweet!