Disseny d’interacció

Definim noves experiències digitals alineant sempre les necessitats del nostre client amb les dels seus usuaris tot definint l’arquitectura de la informació, els fluxos y els processos; conceptualitzem tots els elements i interaccions y definim y dissenyem considerant el context d’ús i l’entorn multidispositiu.

INTEGREM ELS OBJECTIUS DEL CLIENT AMB LES NECESSITATS DELS SEUS USUARIS

En el nostre procés de treball la co-creació és una part fonamental. Mitjançant la co-creació som capaços d'entendre les preocupacions i els objectius dels nostres clients, així com les necessitats dels seus usuaris. Això ens permet acostar les seves posicions, encaixar punts de vista i partir d'una base sòlida per garantir que, al final, les necessitats i els objectius de tots els implicats estaran coberts.

ARQUITECTURES QUE S’ADAPTEN AL MODEL MENTAL DE L’USUARI

L'arquitectura de continguts és la base sobre la qual aixequem tot el que vindrà després. Utilitzem els inputs obtinguts en les co-creacions, l'anàlisi dels referents del sector i la competència del nostre client per construir una arquitectura lògica, comprensible, que respecti les necessitats del client i, sobretot, cenyida al model mental dels usuaris.

UN DISSENY CONCEPTUAL D’ALT NIVELL

Ens caracteritza la inquietud per oferir sempre prototips conceptuals acurats i amb un alt nivell de detall, treballats des d'una perspectiva multidispositiu. No deixem res a l'atzar, documentem tot fins al més mínim detall perquè el nostre client tingui tot el necessari per a poder avançar de forma autònoma si necessita fer-ho en fases de maquetació, desenvolupament o implementació.

CLIENTS PELS QUALS HEM REALITZAT PROJECTES

  • Gas Natural Fenosa
  • F.C. Barcelona
  • Mango
  • Alsa
  • IKEA
  • TMB