Disseny visual i maquetació

Tot contingut ha de tenir una forma que recolzi i reflecteixi la seva funció. Això es duu a terme amb dissenyadors i programadors que combinen esforços per fer tangible el projecte, per fer de la funció i la forma una sola peça.

DE LA FUNCIÓ A LA FORMA

Havent treballat prèviament de manera esquemàtica, sense formes ni colors definits, l'equip pot veure els fonaments del projecte, veure el que encaixa en els objectius de l'usuari i del client, i el que no. Tenir una visió holística del projecte en la seva fase conceptual i esquemàtica és primordial per construir el seu sistema visual d’acord a les seves necessitats.

SISTEMES VISUALS

A Optimyzet construïm sistemes visuals flexibles que englobin totes les peces clau i funcionalitats del projecte. Això ho duem a terme tot seguint la identitat corporativa del projecte que ens trasllada el client. El sistema visual ha de ser ampli i flexible contemplant la possibilitat de màxims i mínims davant possibles canvis estructurals en l'empresa o al mercat.

DISSENY GRÀFIC

Coneixem a la perfecció l'impacte que pot tenir la tipografia, la teoria de color o els requisits d'accessibilitat sobre l'experiència d'usuari. Per a això treballem el disseny visual d'un producte amb l'objectiu que l'experiència d’utilitzar-ho sigui simple, memorable i fàcilment recognoscible.

DEL PROTOTIP A LA REALITAT: PIXEL PERFECT

La maquetació és de les parts més complexes de la implantació d'un projecte digital. En el traspàs del prototip al projecte real assumim un nivell d'exigència màxim. Intentem ajustar al píxel cada disseny braç a braç amb l'equip de maquetació.

CLIENTS PELS QUALS HEM REALITZAT PROJECTES

  • F.C. Barcelona
  • TMB
  • RICOH
  • saba
  • RACC
  • VIU