Estratègia digital

Per assegurar que un producte digital arriba a bon port és indispensable tenir una estratègia digital sòlida, alineada amb els objectius de negoci i amb les necessitats de l'usuari final. Per a això s'ha de conèixer en profunditat el sector, les peculiaritats del client i els públics objectius al que va dirigit el producte.

DE LA MÀ AMB EL CLIENT

Per conèixer la realitat de l'empresa necessitem entendre tots els punts de vista presents en l'organització, per a això impliquem en el projecte a totes les persones clau. Ens esforcem a entendre les seves prioritats, les seves necessitats i els seus objectius de negoci.

LA COMPETÈNCIA I EL CONTEXT

Ajudem al client a trobar el seu lloc dins de l'univers de competidors. Estudiem el mercat amb l'objectiu d'identificar oportunitats que ens permetin definir un producte diferenciador, que aporti valor i que resolgui les necessitats de l'usuari.

COMPRENEM AlS USUARIS

L'única manera d'obtenir un avantatge competitiu és conèixer allò que els nostres usuaris desitgen o necessiten. Fem estudis amb usuaris per garantir que allò que es vol dur a terme està alineat amb les necessitats dels nostres públics objectius.

DEFINIM EL ROADMAP A SEGUIR

Definim la proposta de valor identificant el problema inicial i aportant la solució mes òptima, tant per a l'empresa com per a l'usuari final. Definim el roadmap, en el qual es prioritzen els passos a seguir per implementar la nova estratègia digital amb èxit. Finalment acompanyem al client en la fase d'execució, resolent els dubtes que puguin sorgir.

CLIENTS PELS QUALS HEM REALITZAT ESTUDIS

  • TMB
  • Viu
  • ISDI
  • Pull&Bear
  • Iberostar
  • RACC